Giới thiệu

ClickLend chọn lọc các khoản vay nhỏ cho khách hàng. Chức năng của dịch vụ là một trung gian giữa khách hàng muốn vay tiền và một tổ chức tài chính được cấp phép. Bản thân ClickLend không phải là một tổ chức tài chính, ngân hàng hay bên cho vay.Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thỏa thuận cho vay nào được ký kết hay cho điều khoản của các thỏa thuận này. Các tính toán đều chỉ là ước tính. Quý vị sẽ có thể xem điều kiện cuối cùng trên website của tổ chức tín dụng tương ứng. Để hoàn tất một đơn vay tiền, quý vị sẽ cần đọc hết các điều khoản dịch vụ và hoàn tất một hồ sơ. Website này sử dụng cookie để cung cấp các dịch vụ đến quý vị. Quý vị có thể cấu hình việc lưu trữ cookie và cài đặt truy cập trong cài đặt trình duyệt của mình. Dịch vụ này dành cho những người dùng trên 21 tuổi.

Thông tin liên hệ:

  • Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin từ bạn. Nếu bạn có những thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: admin@clicklend.info